POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZOBOWIĄZANIE DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

Wstęp

Do ochrony prywatności Instytut Eurorozwoju S.A. (dalej: Instytut) odnosi się z należytą uwagą. Korzystając z tej strony i podając swoje dane osobowe, zgadzają się Państwo na wykorzystanie tych danych przez Instytut, zgodnie z treścią poniższego oświadczenia o zachowaniu poufności. Ewentualne pytania odnośnie kwestii ochrony prywatności, prosimy o kontakt mailowy na adres prywatność@eurorozwoj.pl

Dane

Instytut zbiera wyłącznie dane osobowe i informacje, dobrowolnie w tym celu podawane przez osoby odwiedzające naszą stronę internetową. Od osób odwiedzających stronę uzyskujemy ograniczone dane: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres email, numer telefonu. Dane osobowe zbieramy w celu:

  • rejestracji w zakresie usług (newsletter) na stronie internetowej
  • zapytania o dalsze informacje
  • przekazania zamówionych materiałów

Osoby odwiedzające stronę mogą również wysyłać do nas wiadomość za jej pośrednictwem. Wiadomości zawierają login i adres email użytkownika oraz dodatkowe informacje, na których zawarcie we wiadomości użytkownik wyraził zgodę.

Wykorzystanie danych

W przypadku przekazania nam danych osobowych, wykorzystamy je zgodnie z celem ich przekazania, określonym w momencie ich przekazania (lub gdy jest oczywisty w kontekście przekazania danych).

Przykładowe cele wykorzystania danych podano powyżej, w akapicie Dane. Państwa dane, mogą zostać również wykorzystywane do kontaktu w celu przekazania informacji o działalności Instytutu, świadczonych usługach i wydarzeniach lub innych informacji, które mogą Państwa zainteresować; mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich informacji kontaktując się z nami w sposób podany poniżej w akapicie Rezygnacja.

Na naszych stronach internetowych nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych identyfikacyjnych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych ani nie rozsyłamy wiadomości w imieniu osób trzecich.

Administrator danych

Instytut Eurorozwoju S.A. (z siedzibą przy ul. Juliusza Kossaka 72 lok 106, 85-307 Bydgoszcz, Polska) jest administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej i przetwarza te dane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) z późn. zm.

Ujawnianie osobom trzecim

Stosujemy niezbędne środki, aby chronić Państwa dane osobowe podczas ich przetwarzania. Państwa dane osobowe mogą również być przekazywane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla Instytutu, w tym firmom świadczącym usługi informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów, w tym nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub takich, które nie posiadają przepisów zapewniających szczególną ochronę danych osobowych.

Przekazując dane osobowe za pośrednictwem tej strony, odwiedzający wyraża jednoznaczną zgodę na przekazywanie tych danych w celu realizacji jego dobrowolnych zgłoszeń. Instytut może ujawnić Państwa dane osobowe organom ochrony porządku prawnego, regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, w sposób zgodny z tymi przepisami.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach wtórnych lub niezwiązanych z zasadniczym celem podania tych danych, o ile w momencie uzyskania danych nie zaznaczono inaczej. Jeśli istnieje możliwość, że dane te zostaną przekazane, osoba odwiedzająca stronę zostanie najpierw poproszona o zgodę.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy ogólne standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, aby chronić dane osobowe i informacje przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. W szczególności zapewniamy przestrzeganie wszystkich stosownych zobowiązań do zachowania poufności oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem ujawnianiu i przetwarzaniu takich informacji i danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie upoważniony personel Instytutu, który zgodził się zachować poufność tych danych. Zgodnie z polityką Instytutu, do ochrony danych stosowana jest technologia SSL/TLS przeznaczona do ochrony transmisji danych przez Internet.

Dostęp do informacji

Jeśli chcą Państwo zaktualizować dane osobowe podane za pośrednictwem tej strony, prosimy zrobić to przez stronę, na której pierwotnie dokonali Państwo rejestracji lub wysłać do nas email na adres prywatność@eurorozwoj.pl

Nie przyjmujemy odpowiedzialności za bieżącą weryfikację aktualności przechowywanych danych osobowych. W miarę możliwości, gdy Instytut zostanie powiadomiony o tym, że dane osobowe podane za pośrednictwem strony internetowej są już nieaktualne, dokona odpowiednich korekt na podstawie zaktualizowanych informacji podanych przez zweryfikowanego użytkownika. W razie potrzeby szczegółowych informacji, które podali nam Państwo za pośrednictwem tej strony, mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych informacji i mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z powyższego adresu email.

Rezygnacja

W przypadku chęci zrezygnowania z otrzymywania korespondencji lub rejestracji, użytkownik może skorzystać z instrukcji podanych na odpowiedniej stronie lub w wiadomościach przesyłanych przez nas osobom odwiedzającym naszą stronę, albo wysłać do nas email na adres prywatność@eurorozwoj.pl

Przechowywanie danych

Dane osobowe przekazane przez Państwa będą przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów. Na przykład, dane kontaktowe osób odwiedzających stronę (np. informacje wygenerowane podczas rejestracji do newslettera) będą przechowywane przez okres potrzebny do pełnej realizacji zlecenia lub do momentu, w którym użytkownik zażąda od nas usunięcia tych informacji. Informacje z list mailingowych i wiadomości email są przechowywane wyłącznie przez okres uważany za potrzebny do realizacji zleceń użytkowników.

Pliki cookie

Używamy małych plików tekstowych zwanych „cookies”, które są umieszczane na twardych dyskach Państwa komputerów, aby pomóc w zapewnieniu bardziej spersonalizowanej obsługi. Korzystanie z cookies jest obecnie standardową procedurą stosowaną przez większość portali internetowych.

Jeśli jednak korzystanie z nich Państwu nie odpowiada, większość przeglądarek umożliwia swoim użytkownikom rezygnację z używania plików cookie. W takiej sytuacji nie mogą Państwo dokonać tej rejestracji, jak również inne funkcje strony mogą nie działać prawidłowo. Po zakończeniu wizyty na naszej stronie użytkownik zawsze może usunąć plik cookie ze swojego systemu, jeśli ma takie życzenie. Szczegółowe informacje w tym zakresie znaleźć można na stronie o plikach cookies.

więcej o plikach cookies

Bądź w kontakcie

ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz

+48 52 560 05 02

+48 536 866 008

kancelaria@eurorozwoj.pl

www.eurorozwoj.pl

Cenne Informacje

Zarejestruj się, aby otrzymywać, gratis, e-maile z najnowszymi informacjami.
Copyright © 2018 Instytut Eurorozwoju S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szukaj