REFERENCJE

CO KLIENCI MÓWIĄ O NAS

Współpraca podjęta w roku 2012 pozwoliła nam uzyskać dofinansowanie w ramach działania 1.4 POIG, dla naszego projektu, który realizowaliśmy do kwietnia 2015r. Następnie, przy udziale Instytutu, uzyskaliśmy dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy w ramach POIR 1.1.1 oraz inwestycyjny w ramach POIR 3.2.1, które realizujemy do chwili obecnej. Na podstawie naszej dotychczasowej współpracy, możemy polecić Instytut Eurorozwoju S.A. w Bydgoszczy, jako godnego zaufania partnera.

METALKO sp. z o.o.

METALKO sp. z o.o.

Instytut Eurorozwoju S.A. przygotował dla nas dokumentację aplikacyjną (POIG 4.3), konsultowała też z nami proces zawierania umowy o dofinansowanie, rozliczania i promowania projektu. Następnie, przy udziale Instytutu otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy w ramach POIR 1.1.1, który zrealizowaliśmy do końca 2017r. Natomiast ostatnio Instytut przeprowadził nas z sukcesem przez proces aplikowania o dofinansowanie na kolejny projekt B+R, w ramach POIR 1.1.1.

WESSTRON sp. z o.o.

WESSTRON sp. z o.o.

Firma Instytut Eurorozwoju S.A. z Bydgoszczy przygotowała dla naszej firmy, w latach 2009 - 2013, niezbędne dokumenty, w wyniku czego otrzymaliśmy cztery datacje unijne, w tym badawcze, inwestycyjne i na wspieranie eksportu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie złożone, z pomocą Instytutu Eurozwoju, wnioski zostały w pełni zaakceptowane, a my uzyskaliśmy wsparcie na ich realizację.

PRECYZJA-TECHNIK sp. z o.o.

PRECYZJA-TECHNIK sp. z o.o.

Dzięki wnioskowi do Ministerstwa Gospodarki, w ramach działania 4.5.2 POIG, firma zrealizowała budowę hali wydziału badawczo-rozwojowego oraz zakup wyposażenia produkcyjno-laboratoryjnego (maszyn, urządzeń). Ponadto firma zrealizowała projekt B+R, w oparciu o dofinansowanie z działania 1.4 POIG, a ostatnio uzyskała dofinansowanie dla wniosku inwestycyjnego w ramach POIR 3.2.2. Polecamy współpracę z Instytutem.

WYTWÓRNIA PIANEK POLIURETANOWYCH sp. z o.o.

WYTWÓRNIA PIANEK POLIURETANOWYCH sp. z o.o.

Bądź w kontakcie

ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz

+48 52 560 05 02

+48 536 866 008

kancelaria@eurorozwoj.pl

www.eurorozwoj.pl

Informacje biznesowe

Zarejestruj się, aby otrzymywać, gratis, e-maile z informacjami o dotacjach.
Copyright © 2018 Instytut Eurorozwoju S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szukaj