TECHNOLOGIE DLA MSP

NOWE TECHNOLOGIE DLA FIRM

Pozyskane lub wytworzone w toku prac B+R technologie to dla Firm możliwość rozwoju, ograniczenia kosztów.
Kontaktujemy twórców / naukowców z Firmami. Pozyskujemy dofinansowanie na wdrożenia i prace nad technologiami.


1

Zakup nowej technologii - korzyści

Pozyskanie nowej technologii jest niezbędne m.in. dla skorzystania z dotacji inwestycyjnych w ramach POIR.
Pośredniczymy pomiędzy twórcami technologii a Firmami.

2

Wytworzenie nowej technologii

Nowa technologia możne powstać i zostać przetestowana także w wyniku zleconych lub własnych prac B+R.
Pomagamy organizować zespoły badawcze z udziałem twórców i naukowców i pracowników Firmy, pozyskujemy dofinansowanie.

3

Technologie do pozyskania

Jesteś zainteresowany technologią ?
Aktualnie dysponujemy kontaktami do twórców technologii m.in. z zakresu przetwórstwa tworzyw, technologii powierzchniowych, aparatury laboratoryjnej, suszarnictwa. Zapytaj o inne !


FIRMA POSZUKUJE TECHNOLOGII

DARMOWA KONSULTACJA TECHNOLOGICZNA

Z uwagi na różnorodność poszukiwanych i dostępnych technologii, po prostu zapytaj :)

Adres Biura

Biuro Obsługi Klienta,

ul. Kossaka 72, Bydgoszcz.

Email Adres

projekty@eurorozwoj.pl

projekty2@eurorozwoj.pl

Numer Telefonu

+48 52 560 02 05

+48 536 866 008

Bądź w kontakcie

ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz

+48 52 560 05 02

+48 536 866 008

kancelaria@eurorozwoj.pl

www.eurorozwoj.pl

Cenne Informacje

Zarejestruj się, aby otrzymywać, gratis, e-maile z najnowszymi informacjami.
Copyright © 2018 Instytut Eurorozwoju S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szukaj