ZASTRZEŻENIA PRAWNE

INFORMACJA

 

Informacje zawarte na stronie internetowej Instytutu Eurorozwoju S.A. służą wyłącznie do celów ogólnych, poglądowych. Zastosowanie i wpływ przepisów prawnych mogą się znacznie różnić w zależności od konkretnych faktów i kontekstu. Biorąc pod uwagę zmieniający się charakter prawa, zasad i przepisów dotyczących gospodarowania oraz nieodłączne zagrożenia związane z komunikacją elektroniczną, mogą występować opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w informacjach zawartych na tej stronie.

W związku z tym informacje na tej stronie są podawane przy zastrzeżeniu, że autorzy tekstów i wydawcy nie są zaangażowani w świadczenie usług prawnych, księgowych, podatkowych lub innych profesjonalnych porad i usług.

Informacje zawarte na stronie nie powinien być zatem stosowane jako substytut konsultacji z profesjonalnymi księgowymi, podatkowymi, prawnymi lub innymi kompetentnymi doradcami. Przed podjęciem decyzji lub podjęciem jakichkolwiek działań powinieneś skonsultować się z doradcą Instytutu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej witrynie zostały uzyskane z wiarygodnych źródeł, Instytut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, ani za wyniki działań uzyskane z wykorzystaniem tych informacji. Wszystkie informacje na tej stronie są dostarczane, bez żadnej gwarancji kompletności, dokładności, aktualności ani wyników uzyskanych dzięki wykorzystaniu tych informacji, bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancji wydajności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

W żadnym wypadku Instytut, jego agenci lub pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani nikogo innego za podejmowane decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje zawarte w tej witrynie lub za jakiekolwiek konsekwencje, w tym jakiekolwiek szkody, nawet jeśli zostaną powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód.

Niektóre linki w tej witrynie łączą się z innymi witrynami prowadzonymi przez strony trzecie, nad którymi Instytut nie ma kontroli. Instytut nie składa żadnych oświadczeń dotyczących precyzji lub jakiegokolwiek innego aspektu informacji zawartych na innych stronach internetowych

Bądź w kontakcie

ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz

+48 52 560 05 02

+48 536 866 008

kancelaria@eurorozwoj.pl

www.eurorozwoj.pl

Informacje biznesowe

Zarejestruj się, aby otrzymywać, gratis, e-maile z informacjami o dotacjach.
Copyright © 2018 Instytut Eurorozwoju S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szukaj